ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശങ്കരന്‍കുട്ടി നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പരിയാരത്ത്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ശങ്കരന്‍കുട്ടി നായര്‍
വിലാസം താഴത്ത് വീട്ടില്‍, വളളികുന്നം, പുത്തന്‍ചന്ത-690501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129691860
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍