ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെ.രവീന്ദ്രനാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടയണിവെട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ജെ.രവീന്ദ്രനാഥ്
വിലാസം മങ്ങാട്ടേത്ത്, വളളികുന്നം, പുത്തന്‍ചന്ത-690501
ഫോൺ 04792337477
മൊബൈല്‍ 9446920145
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി, ജെഡിസി
തൊഴില്‍ കോപ്പറേറ്റീവ് ജീവനം