ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.കോമളന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരത്തിന്‍മൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.കോമളന്‍
വിലാസം ശിശിരം, വളളികുന്നം, കടുവിനാല്‍-690501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072789583
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി-കാര്‍ഷികം
തൊഴില്‍ റിട്ടയേഡ് കൃഷി ഓഫീസര്‍