തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വഴുതാനം രതീഷ് രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 പുല്ലമ്പട ലാല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
3 കൊടുന്താര്‍ തോമസ്സ് മാത്യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 കുരീത്തറ ബിന്ദു ദാസന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 തെക്കേക്കര കിഴക്ക് റെയ്ച്ചല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ വനിത
6 കോനുമഠം കീച്ചേരില്‍ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 കോട്ടക്കകം ബിന്ദു കാര്‍ത്തികേയന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
8 തെക്കുംമുറി രഞ്ജിനി ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
9 കോട്ടക്കകം പടിഞ്ഞാറു ശിവദാസന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 നടുവട്ടം ബിജു കൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 മരങ്ങാട്ടുവിള അജിത അരവിന്ദന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
12 പേര്‍കാട് മണി എസ്സ് നായര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 നീണ്ടൂര്‍ ഷീല സുരേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത