ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിത അരവിന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മരങ്ങാട്ടുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത അരവിന്ദന്‍
വിലാസം അശ്വതി ഭവനം, നടുവട്ടം, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061723030
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്എസ്സ് എല്‍സി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ