തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 സെന്‍റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂള്‍ നിയാസ് കെ.എന്‍.( നിബു) മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 കുന്നേല്‍ പീടിക പത്മശ്രീ ശിവദാസന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ് പ്രസന്ന മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
4 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര അശ്വതി തുളസി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 മൂഴിക്കുളം സരിത ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
6 കാഞ്ഞൂര്‍ക്കോട്ടയ്ക്കകം സുരേഷ് കുമാര്‍. എസ്. (ബിനു) വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 ചിങ്ങോലി ടൌണ്‍ പ്രമീഷ് പ്രഭാകരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 വായനശാല അനീഷ്. എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 എന്‍.ടി.പി.സി ഇന്ദുലത.എം .ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 വെമ്പുഴ ശോഭ.പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 ചൂരവിള വിജിത.പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അന്‍സിയ. എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 ചിങ്ങോലി പടിഞ്ഞാറ് സജിനി.ജി പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത