ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ്. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വായനശാല
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ്. എസ്
വിലാസം ഹരീഷ് ഭവനം, ചേപ്പാട്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ 0479-2486200
മൊബൈല്‍ 9656109772
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎസ്.സി (ഫിസിക്സ്),കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍
തൊഴില്‍ ട്രയിനര്‍ & ബിസിനസ്