ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രമീഷ് പ്രഭാകരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിങ്ങോലി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രമീഷ് പ്രഭാകരന്‍
വിലാസം പ്രജീഷ് ഭവനം, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446155255
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ്സ്, പഞ്ചകര്‍മ്മ ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ തെറാപ്പിസ്റ്റ്