ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് കുമാര്‍. എസ്. (ബിനു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞൂര്‍ക്കോട്ടയ്ക്കകം
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് കുമാര്‍. എസ്. (ബിനു)
വിലാസം സുരേഷ് ഭവനം, ചേപ്പാട്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ 0479-2414578
മൊബൈല്‍ 9447976951
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ -