തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 സമരഭൂമി വാര്‍ഡ് ജീന്‍ മേരി(ഹണിജേക്കബ്) മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 പോളിടെക്നിക്ക് വാര്‍ഡ് സുധര്‍മ്മ ഭുവനചന്ദ്രന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 അറവുകാട് വാര്‍ഡ് ഗീത ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 ഈരേത്തോടുവാര്‍ഡ് എ.കെ അജയഘോഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
5 കരിമ്പാവളവു വാര്‍ഡ് സിന്ധു ജെ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
6 കറുത്താമഠം വാര്‍ഡ് സുലഭ ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 വെട്ടിക്കരി വാര്‍ഡ് റംല ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 പോത്തശ്ശേരി വാര്‍ഡ് ശശി കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 ജെ.ബി.എസ് സ്ക്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് എന്‍.കെ ബിജുമോന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 പവര്‍ഹൌസ് വാര്‍ഡ് സീനത്ത് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വനിത
11 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് പി.പി.ആന്‍റണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 എസ്.എം.സി വാര്‍ഡ് സുല്‍ഫീക്കര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 റെയില്‍വേസ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ് എ.നസീര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ഫിഷ് ലാന്‍റിംഗ് സെന്‍റര്‍ വാര്‍ഡ് ഷക്കീല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ആഞ്ഞിലിപ്പറമ്പ് വാര്‍ഡ് ലൈല(റാണിഹരിദാസ്) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 വിജ്ഞാനപ്രദായനി ഗ്രന്ഥശാല വാര്‍ഡ് പി.ജ.സൈറസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 സി.വൈ.എം.എ വാര്‍ഡ് ഉഷ ഫ്രാന്‍സിസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത