ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ജ.സൈറസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിജ്ഞാനപ്രദായനി ഗ്രന്ഥശാല വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ജ.സൈറസ്
വിലാസം പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, പുന്നപ്ര, -688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496156576
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍