ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷ ഫ്രാന്‍സിസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സി.വൈ.എം.എ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷ ഫ്രാന്‍സിസ്
വിലാസം കറുകപ്പറമ്പില്‍, പുന്നപ്ര, -688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7561820806
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍