ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലൈല(റാണിഹരിദാസ്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആഞ്ഞിലിപ്പറമ്പ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലൈല(റാണിഹരിദാസ്)
വിലാസം കിഴക്കേതയ്യില്‍, പുന്നപ്ര, -688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745806265
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍