തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മുട്ടത്ത് പ്രദീപ് എസ് പുല്യാഴം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 അമ്മയാര്‍നട കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 ദേശക്കല്ല് ബേബി മഞ്ചു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 തോലുകടവ് അപർണ അജയകുമാർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 തെക്കുംവിള പ്രഭാകരൻപിള്ള കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 ഉദയാദിത്യപുരം സീതാലക്ഷ്മി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ഞാറമ്മൂട് സജുമോൻ വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 പള്ളിക്കോടി സന്ധ്യാമോള്‍ എല്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
9 ദളവാപുരം അനില്‍കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
10 ഗുഹാനന്ദപുരം മീന (ശോഭ) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കുടവൂര്‍ സ്മിത പി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
12 അഴകത്ത് സിന്ധുമോള്‍ ഐ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 നടയ്ക്കാവ് തങ്കച്ചി പ്രഭാകരൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍