ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മീന (ശോഭ)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗുഹാനന്ദപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് മീന (ശോഭ)
വിലാസം മല്ലപ്പലത്തു കിഴക്കതില്‍, നടുവത്തുചേരി, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539738695
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ