ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രഭാകരൻപിള്ള കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംവിള
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രഭാകരൻപിള്ള കെ
വിലാസം മുക്കടയില്‍, മാലിഭാഗം, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447082413
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ റിട്ടയേർഡ്