ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധുമോള്‍ ഐവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഴകത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധുമോള്‍ ഐ
വിലാസം മേലൂർവടക്കേ കിഴക്കതില്‍, മാലിഭാഗം, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497488529
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ