ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്മയാര്‍നട
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള
വിലാസം കൃഷ്ണ വിലാസം, വടക്കുംഭാഗം, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447341920
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊഫഷണല്‍
തൊഴില്‍ റിട്ടയേർഡ്