ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തങ്കച്ചി പ്രഭാകരൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടയ്ക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് തങ്കച്ചി പ്രഭാകരൻ
വിലാസം താമരാല്‍ വീട്, തെക്കുംഭാഗം, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447333208
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക