തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കടശ്ശേരി ആര്യ ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 പുന്നല പുന്നല ഉല്ലാസ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 ചെമ്പനരുവി ബിന്ദു എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
4 മൈയ്ക്കാമണ്‍ അനഘ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
5 പെരുന്തോയില്‍ അര്‍ച്ചന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 വഴങ്ങോട് അജിത്ത് ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 കറവൂര്‍ സൌമ്യ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 വന്മള ആര്‍ ജയന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
9 അലിമുക്ക് ബിജി റ്റി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 മുക്കടവ് ജെസ്സി തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 ചീവോട് എ നജീബ്ഖാന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 പിറവന്തൂര്‍ ഗീതാമണി ഐ മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) വനിത
13 പാവുമ്പ ആര്‍ സോമരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 എലിക്കാട്ടൂര്‍ ഷേര്‍ളി ഗോപിനാഥ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 കമുകുംചേരി ഹരികുമാര്‍ വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
16 ചേകം ഷീല പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 കിഴക്കേമുറി മഞ്ജു ഡി നായര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സി (ബി) ജനറല്‍
18 കടയ്ക്കാമണ്‍ എച്ച് റിയാസ് മുഹമ്മദ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) ജനറല്‍
19 കരിമ്പാലൂര്‍ മാത്യു പി ജോര്‍ജ്ജ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
20 കണിയാംപടിയ്ക്കല്‍ റഷീജാമ്മാള്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
21 ചാച്ചിപ്പുന്ന ശ്രീജിത്ത് എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി