ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എച്ച് റിയാസ് മുഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടയ്ക്കാമണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എച്ച് റിയാസ് മുഹമ്മദ്
വിലാസം റസീന മന്‍സില്‍, കടയ്ക്കാമണ്‍, പത്തനാപുരം-689695
ഫോൺ 9847241926
മൊബൈല്‍ 7012045894
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍