തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കരിമ്പിന്‍ പുഴ ഗീത എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 തെക്കും ചേരി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 ചെറുമങ്ങാട് ശശികല എം ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
4 മലനട വാസു പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
5 പവിത്രേശ്വരം അജിത എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 മാറനാട് കിഴക്ക് സച്ചു മോഹന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 മാറനാട് തെക്ക് സിന്ധു എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
8 മാറനാട് പടിഞ്ഞാറ് അഭിലാഷ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 ഇടവെട്ടം വസന്തകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 കാരുവേലില്‍ ജി എസ് മനോജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 കൈതക്കോട് അമീഷ് ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കൈതക്കോട് പടിഞ്ഞാറ് സി എസ് നിവാസ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി
13 കൈതക്കോട് വടക്ക് സ്മിത പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 ചെറുപൊയ്ക തെക്ക് സുജാതഅമ്മ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ഭജന മഠം രജനി ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 ചെറുപൊയ്ക ബൈജുകുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
17 ശ്രീനാരായണ പുരം രമാദേവി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 കാരിക്കല്‍ ഗീത ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 കാരിക്കല്‍ ചെറുപൊയ്ക വി രാധാകൃഷ്ണന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍