ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സ്മിത പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈതക്കോട് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സ്മിത പി
വിലാസം ചരുവിളപുത്തന്‍ വീട്, ഇടവട്ടം, കാരുവേലില്‍ പി ഒ-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747076984
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍