ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബൈജുകുമാര്‍ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുപൊയ്ക
മെമ്പറുടെ പേര് ബൈജുകുമാര്‍ ബി
വിലാസം തോട്ടാവിള പുത്തന്‍ വീട്, ചെറുപൊയ്ക, ചെറുപൊയ്ക പി ഒ-691543
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447590281
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍