ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി എസ് നിവാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈതക്കോട് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സി എസ് നിവാസ്
വിലാസം നിവാസ് ഭവന്‍, കൈതക്കോട്, കൈതക്കോട് പി ഒ-691543
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995166848
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍