തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പായിക്കുഴി ആര്‍ ഡി പത്മകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 ഓച്ചിറ എ അജ്മല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 മേമന വടക്ക് ലത്തീഫാബീവി.ഇ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
4 മേമന ഗീത രാജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
5 വയനകം ബി ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ഞക്കനാല്‍ ഇന്ദുലേഖ രാജീഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 മഠത്തില്‍കാരാഴ്മ വടക്ക് മിനി പൊന്നന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 മഠത്തില്‍കാരാഴ്മ മാളുു സതീഷ്‌ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 കൊറ്റംപള്ളി എന്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 മേമന തെക്ക് ഗീതാകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര വടക്ക് ശ്രീലത പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര ദിലീപ് ശങ്കര്‍.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര തെക്ക് ഇ എം അഭിലാഷ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
14 ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ് എന്‍ അനിജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
15 വലിയകുളങ്ങര സന്തോഷ്‌ ആനേത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 വലിയകുളങ്ങര വടക്ക് സുചേത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 പായിക്കുഴി തെക്ക് സരസ്വതി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത