ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ എം അഭിലാഷ്കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ എം അഭിലാഷ്കുമാര്‍
വിലാസം ദേവി നിവാസ്, ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര, വവ്വാക്കാവ്-690528
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946498928
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍