ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലത്തീഫാബീവി.ഇവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേമന വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ലത്തീഫാബീവി.ഇ
വിലാസം കുറ്റിപുറത്ത്, മേമന, ഓച്ചിറ-690526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447860021
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തക