തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

മലപ്പുറം - പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അരൂര്‍ മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍സാദത്ത് എന്‍ സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 ഒലിക്കുംപുറം കോമളവല്ലി എം സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 പുതിയേടത്ത്പറമ്പ് റുബീന വി സി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
4 പനച്ചികപള്ളിയാളി മങ്ങാട്ടുചാലി ഫക്രുദ്ദീന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
5 മങ്ങാട്ടുമുറി സുഹ്റ കെ പി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
6 ചെറുമുറ്റം കെ വി ഹുസ്സന്‍കുട്ടി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
7 വലിയപറമ്പ് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 നൂഞ്ഞല്ലൂര്‍ ഇ മമ്മദ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
9 കലങ്ങോട് ബുഷ്റ സിദ്ദീഖ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
10 പരപ്പാറ സുബൈദ എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 തലേക്കര നജ്മുദ്ധീന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 ആല്‍പറമ്പ് കെ എം അലി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
13 കൊടികുത്തിപറമ്പ് അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
14 പാണ്ട്യാട്ടുപുറം ഷറീന അസീസ് എം മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
15 കൊട്ടപ്പുറം നജി ബാനു പി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
16 ഉണ്ണ്യത്തിപ്പറമ്പ് സുനീറ അബ്ദുല്‍ വഹാബ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
17 മുട്ടയൂര്‍ സൌദാ ബീവി സി കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
18 പുളിക്കല്‍ ഉമ്മര്‍ പി പി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
19 പൌരബസാര്‍ കുഞ്ഞാത്തന്‍ വാല്‍തൊടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
20 ആന്തിയൂര്‍കുന്ന് സുബൈദ എം മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
21 മായക്കര ആമിന അബ്ദുല്‍ മജീദ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത