ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയപറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം ചീരങ്ങന്‍ ഹൌസ്, , വലിയപറമ്പ്-673637
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946708575
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍