ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സുനീറ അബ്ദുല്‍ വഹാബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉണ്ണ്യത്തിപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനീറ അബ്ദുല്‍ വഹാബ്
വിലാസം മലാട്ടിക്കല്‍ ഹൌസ്, , വലിയപറമ്പ്-673637
ഫോൺ 04832794160
മൊബൈല്‍ 9645717978
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍