ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മങ്ങാട്ടുചാലി ഫക്രുദ്ദീന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനച്ചികപള്ളിയാളി
മെമ്പറുടെ പേര് മങ്ങാട്ടുചാലി ഫക്രുദ്ദീന്‍
വിലാസം തടത്തൊടി പള്ളിയാളി ഹൌസ്, , ഒളവട്ടൂര്‍-673638
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895990033
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍