ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ആമിന അബ്ദുല്‍ മജീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മായക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ആമിന അബ്ദുല്‍ മജീദ്
വിലാസം എ എം മന്‍സില്‍, ചെവിട്ടാണിക്കുന്ന്, ഒളവട്ടൂര്‍-673638
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8589954485
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍