ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടികുത്തിപറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം പൈക്കാരത്തൊടി ഹൌസ്, , ആന്തിയൂര്‍കുന്ന്-673637
ഫോൺ 04832790485
മൊബൈല്‍ 9847867176
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍