ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷറീന അസീസ് എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ട്യാട്ടുപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷറീന അസീസ് എം
വിലാസം പൈക്കാരത്തൊടി മേത്തല്‍ ഹൌസ്, , ആന്തിയൂര്‍കുന്ന്-673637
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562797510
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍