ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍സാദത്ത് എന്‍ സി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍സാദത്ത് എന്‍ സി
വിലാസം കരിയാതോട്ടമ്മല്‍ ഹൌസ്, , ഒളവട്ടൂര്‍-673638
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539520100
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല