ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (മലപ്പുറം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കോമളവല്ലി എം സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒലിക്കുംപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് കോമളവല്ലി എം സി
വിലാസം തമ്പികണ്ടത്തില്‍ വീട്, കൈലോക്കിങ്ങല്‍, ഒളവട്ടൂര്‍-673638
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606634984
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ അംഗനവാടി വര്‍ക്കര്‍