തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോട്ടയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 തലയാഴം 15
2 ചെമ്പ് 15
3 മറവന്‍തുരുത്ത് 15
4 ടി.വി.പുരം 14
5 വെച്ചൂര്‍ 13
6 ഉദയനാപുരം 17
7 കടുത്തുരുത്തി 19
8 കല്ലറ 13
9 മാഞ്ഞൂര്‍ 18
10 മുളക്കുളം 17
11 ഞീഴൂര്‍ 14
12 തലയോലപ്പറമ്പ് 15
13 വെള്ളൂര്‍ 16
14 അയ്മനം 20
15 അതിരമ്പുഴ 22
16 ആര്‍പ്പൂക്കര 16
17 നീണ്ടൂര്‍ 15
18 കടപ്ളാമറ്റം 13
19 മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി 14
20 കാണക്കാരി 15
21 വെളിയന്നൂര്‍ 13
22 കിടങ്ങൂര്‍ 15
23 കുറവിലങ്ങാട് 14
24 ഉഴവൂര്‍ 13
25 രാമപുരം 18
26 ഭരണങ്ങാനം 13
27 കരൂര്‍ 15
28 കൊഴുവനാല്‍ 13
29 കടനാട് 14
30 മീനച്ചില്‍ 13
31 മുത്തോലി 13
32 മേലുകാവ് 13
33 മൂന്നിലവ് 13
34 പൂഞ്ഞാര്‍ 13
35 പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര 14
36 തലപ്പലം 13
37 തീക്കോയി 13
38 തലനാട് 13
39 തിടനാട് 14
40 അകലക്കുന്നം 15
41 എലിക്കുളം 16
42 കൂരോപ്പട 17
43 പാമ്പാടി 20
44 പള്ളിക്കത്തോട് 13
45 മീനടം 13
46 അയര്‍കുന്നം 20
47 കുമരകം 16
48 പുതുപ്പള്ളി 18
49 പനച്ചിക്കാട് 23
50 തിരുവാര്‍പ്പ് 18
51 വിജയപുരം 19
52 മണര്‍കാട് 17
53 കറുകച്ചാല്‍ 16
54 കുറിച്ചി 20
55 മാടപ്പള്ളി 20
56 പായിപ്പാട് 16
57 തൃക്കൊടിത്താനം 20
58 വാകത്താനം 20
59 വാഴപ്പള്ളി 21
60 ചിറക്കടവ് 20
61 കങ്ങഴ 15
62 നെടുംകുന്നം 15
63 വെള്ളാവൂര്‍ 13
64 വാഴൂര്‍ 16
65 എരുമേലി 23
66 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 23
67 കൂട്ടിക്കല്‍ 13
68 മണിമല 15
69 മുണ്ടക്കയം 21
70 പാറത്തോട് 19
71 കോരുത്തോട് 13
Total 1140