തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ചെറുതാഴം 17
2 ഏഴോം 14
3 കുഞ്ഞിമംഗലം 14
4 മാടായി 20
5 മാട്ടൂല്‍ 17
6 രാമന്തളി 15
7 കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ 15
8 കരിവെള്ളൂര്‍ പെരളം 14
9 കാങ്കോല്‍ - ആലപ്പടമ്പ 14
10 എരമം കുറ്റൂര്‍ 17
11 പെരിങ്ങോം വയക്കര 16
12 ചെറുപുഴ 19
13 പട്ടുവം 13
14 ചെറുകുന്ന് 13
15 കല്ല്യാശ്ശേരി 18
16 കണ്ണപുരം 14
17 പാപ്പിനിശ്ശേരി 20
18 ചെങ്ങളായി 18
19 കുറുമാത്തൂര്‍ 17
20 പരിയാരം 18
21 നാറാത്ത് 17
22 ചപ്പാരപ്പടവ് 18
23 നടുവില്‍ 19
24 ഉദയഗിരി 15
25 ആലക്കോട് 21
26 എരുവേശ്ശി 14
27 ഇരിക്കൂര്‍ 13
28 മലപ്പട്ടം 13
29 പയ്യാവൂര്‍ 16
30 കൊളച്ചേരി 17
31 കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ 16
32 മയ്യില്‍ 18
33 പടിയൂര്‍ 15
34 ഉളിക്കല്‍ 20
35 ചിറക്കല്‍ 23
36 വളപട്ടണം 13
37 അഴീക്കോട് 23
38 അഞ്ചരക്കണ്ടി 15
39 കടമ്പൂര്‍ 13
40 മുഴപ്പിലങ്ങാട് 15
41 ചെമ്പിലോട് 19
42 മുണ്ടേരി 20
43 പെരളശ്ശേരി 18
44 ധര്‍മ്മടം 18
45 എരഞ്ഞോളി 16
46 കതിരൂര്‍ 18
47 കോട്ടയം 14
48 പിണറായി 19
49 ചൊക്ളി 17
50 ന്യൂ മാഹി 13
51 മൊകേരി 14
52 പന്ന്യന്നൂര്‍ 15
53 തൃപ്രങ്ങോട്ടൂര്‍ 18
54 ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് 15
55 കുന്നാത്തുപറമ്പ് 21
56 മാങ്ങാട്ടിടം 19
57 പാട്യം 18
58 വേങ്ങാട് 21
59 ആറളം 17
60 അയ്യന്‍കുന്ന് 16
61 കീഴല്ലൂര്‍ 14
62 തില്ലങ്കേരി 13
63 കൂടാളി 18
64 പായം 18
65 കണിച്ചാര്‍ 13
66 കേളകം 13
67 കൊട്ടിയൂര്‍ 14
68 മുഴക്കുന്ന് 15
69 കോളയാട് 14
70 മാലൂര്‍ 15
71 പേരാവൂര്‍ 16
Total 1166