തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

മലപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 അമരമ്പലം 19
2 ചാലിയാര്‍ 14
3 ചുങ്കത്തറ 20
4 കരുളായ് 15
5 മൂത്തേടം 15
6 വഴിക്കടവ് 23
7 എടക്കര 16
8 കാളികാവ് 19
9 പോത്തുകല്ല് 17
10 ചോക്കാട് 18
11 മമ്പാട് 19
12 കരുവാരകുണ്ട് 21
13 പാണ്ടിക്കാട് 23
14 എടവണ്ണ 22
15 പോരൂര്‍ 17
16 തൃക്കലങ്ങോട് 23
17 തിരുവാലി 16
18 തുവ്വൂര്‍ 17
19 വണ്ടൂര്‍ 23
20 ചേലേമ്പ്ര 18
21 ചെറുകാവ് 19
22 പള്ളിക്കല്‍ 22
23 വാഴയൂര്‍ 17
24 വാഴക്കാട് 19
25 പുളിക്കല്‍ 21
26 ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി 21
27 കാവനൂര്‍ 19
28 കീഴുപറമ്പ് 14
29 പുല്‍പ്പറ്റ 21
30 ചീക്കോട് 18
31 കുഴിമണ്ണ 18
32 അരീക്കോട് 18
33 ആനക്കയം 23
34 മൊറയൂര്‍ 18
35 ഊരകം 17
36 പൊന്‍മള 18
37 പൂക്കോട്ടൂര്‍ 19
38 ആലിപ്പറമ്പ് 21
39 എടപ്പറ്റ 15
40 ഏലംകുളം 16
41 മേലാറ്റൂര്‍ 16
42 കീഴാറ്റൂര്‍ 19
43 താഴെക്കോട് 21
44 വെട്ടത്തൂര്‍ 16
45 കുറുവ 22
46 മങ്കട 18
47 മക്കരപറമ്പ് 13
48 പുലാമന്തോള്‍ 20
49 മൂര്‍ക്കനാട് 19
50 കൂട്ടിലങ്ങാടി 19
51 പുഴക്കാട്ടിരി 17
52 കോഡൂര്‍ 19
53 അങ്ങാടിപ്പുറം 23
54 ആതവനാട് 22
55 എടയൂര്‍ 19
56 ഇരിമ്പിളിയം 17
57 മാറാക്കര 20
58 കുറ്റിപ്പുറം 23
59 അബ്ദുറഹിമാന്‍ നഗര്‍ 21
60 എടരിക്കോട് 16
61 ഒതുക്കുങ്ങല്‍ 20
62 പറപ്പൂര്‍ 19
63 തെന്നല 17
64 വേങ്ങര 23
65 കണ്ണമംഗലം 20
66 തേഞ്ഞിപ്പലം 17
67 വള്ളിക്കുന്ന് 23
68 മൂന്നിയൂര്‍ 23
69 നന്നമ്പ്ര 21
70 പെരുവള്ളൂര്‍ 19
71 ചെറിയമുണ്ടം 18
72 കല്‍പകഞ്ചരി 19
73 ഒഴൂര്‍ 18
74 താനാളൂര്‍ 23
75 വളവന്നൂര്‍ 19
76 പൊന്മുണ്ടം 16
77 നിറമരുതൂര്‍ 17
78 പെരുമണ്ണ ക്ളാരി 16
79 പുറത്തൂര്‍ 19
80 തലക്കാട് 19
81 തൃപ്രങ്ങോട് 21
82 വെട്ടം 20
83 തിരുനാവായ 23
84 മംഗലം 20
85 തവനൂര്‍ 19
86 വട്ടംകുളം 19
87 എടപ്പാള്‍ 19
88 ആലംകോട് 19
89 മാറഞ്ചരി 19
90 നന്നംമുക്ക് 17
91 പെരുമ്പടപ്പ് 18
92 വെളിയങ്കോട് 18
93 മുതുവല്ലൂര്‍ 15
94 കാലടി 16
Total 1778