തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാരമുട്ട് ബേബി നീതു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കുറിച്ചിക്കല്‍ മോഹന്‍ കുമാര്‍ (അയ്യപ്പന്‍) മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 എസ്.കെ.വി.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍ സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് സുസ്മിത ഒ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 റ്റി.ബി.ക്ലിനിക്ക് ഷാജി കരുവാറ്റ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 ചക്കിട്ടയില്‍ ബിജു പി ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
7 എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് ശ്രീലേഖ മനു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 സെന്‍റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ് സനില്‍ കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
9 സമുദായത്തില്‍ ഷീബ ഓമനകുട്ടൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 എസ്.എന്‍.ഡി.പി.യു.പി.എസ് നാഥന്‍ വി കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ് കുഴിക്കാട് കെ ആര്‍ പുഷ്പ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 നാരായണവിലാസം അനിത എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ഹസ്കാപുരം റ്റി പൊന്നമ്മ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 മംഗലഭാരതി എസ് സുരേഷ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 വില്ലേജ് ആഫീസ് അനിദത്തന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത