ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാഥന്‍ വി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്.എന്‍.ഡി.പി.യു.പി.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് നാഥന്‍ വി കെ
വിലാസം കണ്ടത്തില്‍, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ പി.ഒ-690517
ഫോൺ 9400493321
മൊബൈല്‍ 9061509510
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍