ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ആര്‍ പുഷ്പവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ് കുഴിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ആര്‍ പുഷ്പ
വിലാസം പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ പി.ഒ-690517
ഫോൺ 04792492557
മൊബൈല്‍ 9656068908
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം