ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സനില്‍ കുമാര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സെന്‍റ് ജെയിംസ് യു.പി.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സനില്‍ കുമാര്‍ എസ്
വിലാസം സുനില്‍ ഭവനം, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9349881210
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി.ഡി.ഗ്രി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍