തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചെങ്ങണ്ട രജിമോൾ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 എസ്.ബി പുരം പ്രവീണ്‍.ജി.പണിക്കർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 വെളളിയാകുളം മാത്യു കൊല്ലേലിൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 കട്ടച്ചിറ സ്വപ്ന മനോജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 ശാസ്താങ്കല് ഷാജിമോൻ.കെ.ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 തണ്ണീര്‍മുക്കം സാനു സുധീന്ദ്രൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
7 ദേവസ്വംകരി എസ്.ജയാമണി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 വെളിയമ്പ്ര ഗിരീഷ്,മലേപ്പറമ്പിൽ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
9 ഇലഞ്ഞാംകുളങ്ങര സാജു റ്റി റ്റി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കണ്ണങ്കര പി ജെ തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 പുത്തനങ്ങാടി പി എസ്സ് ഷീനാമോൾ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 വാരണം സീന സുർജിത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 കരിക്കാട് വി എസ് സുരേഷ്കുമാർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ഞെട്ടയില്‍ ഹേന പി.എസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് ഗ്രേസി സി.എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 ശ്രീകണ്ടമംഗലം പി രാഹുൽ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
17 മേക്രക്കാട് വി ശ്രീകാന്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 ടാഗോര്‍ ജി.സജികുമാർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 മരുത്തോര്‍വട്ടം മഞ്ചുള കെ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ വനിത
20 മണവേലി മിനി ലെനിൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 എന്‍ജീനിയറിംഗ് കോളേജ് ശശികല ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 ലിസ്യുനഗര്‍ ഷീല കെ.ജെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
23 വാരനാട് ഷൈമോൾ കലേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത