ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്.ജയാമണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേവസ്വംകരി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്.ജയാമണി
വിലാസം ചൈതന്യ ചക്കംവീട്, തണ്ണീർമുക്കം, തണ്ണീർമുക്കം-688527
ഫോൺ 9495309926
മൊബൈല്‍ 9188014347
വയസ്സ് 71
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ,റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ പെഷണർ