ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാത്യു കൊല്ലേലിൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളളിയാകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് മാത്യു കൊല്ലേലിൽ
വിലാസം കൊല്ലേലിൽ, വെളളിയാകുളം, കൊക്കോതമംഗലം-688527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089940899
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്