ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി ശ്രീകാന്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേക്രക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് വി ശ്രീകാന്ത്
വിലാസം ആഞ്ഞിലിക്കാട്ട്മറ്റം, ചേർത്തല, മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്-688527
ഫോൺ 8921091326
മൊബൈല്‍ 9526149234
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടൂ
തൊഴില്‍ വയർമാൻ