തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഇളമ്പഴന്നൂര്‍ കടയില്‍ സലീം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 വെള്ളാര്‍വട്ടം കെ. വേണു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കോട്ടപ്പുറം ലൌലി. സി. ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 കുറ്റിക്കാട് ശ്രീജ. ആര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
5 വടക്കേവയല്‍ സുരേഷ്. ആര്‍. സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 കാരയ്ക്കാട് മനോജ് കുമാര്‍. എം പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
7 പന്തളംമുക്ക് പ്രീതന്‍ ഗോപി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 മുകുന്നേരി വി. വേണുകുമാരന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 പാലയ്ക്കല്‍ സുഷമ. ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ചിങ്ങേലി സബിത. ഡി. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 ആല്‍ത്തറമൂട് ജെ. എം. മര്‍ഫി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 തുമ്പോട് അനന്തലക്ഷ്മി. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
13 കടയ്ക്കല്‍ ടൌണ്‍ കെ. എം. മാധുരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
14 ഗോവിന്ദമംഗലം ശ്യാമ. എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 മാറ്റിടാംപാറ പ്രീജാ മുരളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 പുല്ലുപണ റീന. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ആറ്റുപുറം ഷാനി. എസ്. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 കാര്യം അരുണ്‍. കെ. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 ഇടത്തറ ബാബു. വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍