ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനന്തലക്ഷ്മി. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുമ്പോട്
മെമ്പറുടെ പേര് അനന്തലക്ഷ്മി. എസ്
വിലാസം കരിക്കത്തില്‍ വീട്, കുറ്റിക്കാട്, കുറ്റിക്കാട്-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8593826924
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍